• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Ingrid Glass

Ingrid Glass a w zasadzie Ingrid Glashutte to przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech ale posiadające huty szkła w Austrii. Obecnie nieistniejące a działające od początku lat sześćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych. produkowało szkło w bardzo oryginalnych i specyficznych formach. ich projekty wyprzedzały epokę w której powstawały.
This category has no products