• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Porcelana Chodzież

Fabryka Chodzież to jeden z pierwszych polskich producentów porcelany.Jej historia sięga 1852 roku, kiedy dwóch kupców: Hermann Müller i Ludwik Schnorr zakupiło spalony budynek zamku Grudzińskich i rozpoczęło produkcję naczyń fajansowych.Przez kolejne 25 lat po rozpoczęciu działalności następowała kilkukrotna zmiana właściciela fabryki, aż do końcówki XIX wieku.W 1895 potężna wytwórnia fajansu w Annaburgu przejęła zakład w Chodzieży.To właśnie wtedy w fabryce nastąpił przełom – rok później, w 1896, rozpoczęto właściwą produkcję porcelany.

W czasach XX-lecia międzywojennego, właścicielem fabryki został polski złotnik, przedsiębiorca z Poznania – Stanisław Mańczak (rok 1921).

W 1934 roku ogłosił bankructwo, a zakład trafił w ręce Czesława Szrama i Wincentego Kapczyńskiego.

Niestety, wraz z wybuchem II Wojny Światowej fabryka zostaje odebrana polskim przedsiębiorcom, a jej nazwa zostaje zamieniona na niemiecką.Wraz z początkiem okupacji niemieckiej połączono ze sobą fabrykę fajansu, porcelitu i fabrykę porcelany, tworząc jedną wytwórnię o nazwie Porzellan und Steingutfabrik A.G. in Kolmar, pozostającą pad zarządem państwowym III rzeszy. Kilka lat później, podczas wycofywania się okupanta z kraju, zakład zostaje podpalony. Na szczęście, dzięki bohaterskiej postawie polskich robotników, udaje się uratować maszyny, urządzenia i budynki. Po wojnie zakład został podzielony i działały równolegle: Zakłady Porcelitu w Chodzieży i Chodzieskie Zakłady Porcelany. Ponowne połączenie fabryk w jedno przedsiębiorstwo państwowe Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu miało miejsce w 1964 roku. W roku 1962 rozpoczęto budowę nowego, nowoczesnego zakładu produkcji wyborów porcelanowych, który został oddany do eksploatacji w grudniu 1965 roku. W latach 70 przedsiębiorstwo weszło jako jeden z 13 zakładów w skład nowo utworzonego kombinatu pod nazwą Zjednoczone Zakłady Ceramiki Stołowej „Cerpol” z siedzibą w Wałbrzychu. W roku 1992, w okresie przemian gospodarczych, przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, nastąpiła reorganizacja firmy i ujednolicenie nazwy.