• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Predom Metrix

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15.10.1948 roku utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe Pomorska Fabryka Gazomierzy po znacjonalizowaniu w dniu 10.02.1948 Fabryki Wyrobów Metalowych Arkona. Pierwotna siedziba mieściła się w budynkach obecnej Fabryki Sztuk przy ulicy 30 Stycznia.W roku 1958 podjęto decyzję o rozbudowie zakładu na przejętym wcześniej terenie po byłej fabryce obuwia, funkcjonującej w obiektach po przedwojennych Zakładach Papy i Tektury Drosta. W przełomowym dla Fabryki roku 1960 oddano do użytku dwukondygnacyjny budynek B9, w którym zlokalizowana była hala pras, montaż i legalizacja gazomierzy domowych, Powierzchnia produkcyjna była 3 krotnie większa niż na starym obiekcie.
W roku następnym oddano do użytku budynki B10 i B11, przylegające do B9 i stanowiące tak zwane łączniki z z przyszłym biurowcem ( obecne Starostwo Powiatowe). W budynkach tych funkcjonowała narzędziownia, dział remontowy, produkcja i legalizacja gazomierzy przemysłowych, oraz pomieszczenia socjalno - biurowe. Również w roku 1961 do eksploatacji oddano budynek oznaczony symbolem inwentarzowym B9a, gdzie uruchomiono krajalnię blach, naprawę narzędzi malarnię mokrą i powiększono wydział pras. 
W maju 1972 roku na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego następuje zmiana nazwy zakładu na Pomorska Fabryka Gazomierzy Predom Metrix. Ze zmianą nazwy wiązało się rozszerzenie działalności o produkcję zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego ( wentylatory, wyciągi kominowe, nawilżacze powietrza, sprzęt sportowo - turystyczny , reduktory i kuchenki turystyczne). Trzy lata później, w czerwcu 1975 roku kolejnym zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego fabryka zmieniła nazwę na Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom -Metrix . W ramach Zjednoczenia PREDOM  zakład poza rozwojem produkcji gazomierzy na rynek krajowy i eksport ( w ramach RWPG) ukierunkowany został na produkcję kolejnych wyrobów AGD, to jest sprzętu wentylacyjno - wyciągowego, zmywarek do naczyń, prasownic elektrycznych. W związku z powyższym koniecznym stała się dalsza rozbudowa zakładu. W roku 1975 oddano do użytku budynek B9b ( montaż AGD , galwanizernia, malarnia proszkowa), budynek B9c ( magazyn, bufet, szatnie, zaopatrzenie) oraz budynek B9a ( budynek biurowy - obecne Starostwo Powiatowe).