• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Huta Szkła Morawski w Radomsku

Huta Szkła Morwski w radomsku powstała na bazie huty Jasień. Hutę Jasień przeniesiono z Jasienia do Radomska na ul. Sw. Rozalii na początku lat trzydziestych ub. wieku. W latach 50 hutę "Morawski" znacjonalizowano i połączono z hutą "Edward" tworząc hutę Radomsko. W latach 90 przeszła w ręce prywatne i zmieniła nazwę na "Rozalia".
This category has no products